CATHEDRAL:
Znotraj mestnega obzidja moramo postaviti čimveč stavb in hkrati onemogočati nasprotnika. 

Na začetku igre postavimo na ploščo sivo katedralo. 

Igralca izmenično polagata po eno stavbo na igralno ploščo. 

Kadar igralec s svojimi stavbami ogradi del mesta, ki je prazen ali pa je v njem le ena nasprotnikova stavba, postane ograjeno območje njegovo. 

Nasprotnik ne sme več graditi v tem delu mesta. Če je v ograjenem območju ena nasprotnikova stavba, se mu jo vrne. 
Igra se konča, ko nihče od igralcev ne more več postavljati stavb na ploščo; zmagovalec je igralec, katerega stavbe, ki še niso bile postavljene na ploščo, bi zavzele manj prostora na igralni plošči.

 

Navodila
Na začetek