QUIXO

PREDSTAVITEV IN PRIPRAVE NA IGRO

Vse kocke so enake. Imajo štiri prazne ploskve, ena ploskev je označena s križcem, ena pa s krogcem (slika 1). 

Pred pričetkom igre postavimo vseh 25 kock na igralno ploščo tako, da jih obrnemo s prazno ploskvijo navzgor (slika 2). 

Dva igralca ali dve skupini izbereta, kdo bo igral s križci, kdo s krogci in kdo bo pričel z igro.

 

CILJ IGRE

Oblikujemo vodoravno, navpično ali diagonalno vrsto iz 5 kock, ki nosijo naš simbol - križec ali krožec (slika 5).

 

PRAVILA ZA DVA (2) IGRALCA

 

NAČIN IGRE

Vsak igralec Izmenično izbere kocko in jo premakne glede na pravila. Igralec nikakor ne sme zamuditi svoje poteze. 

 

Izbira in premik kocke. 

Igralec izbere in dvigne prazno kocko ali kocko s svojim simbolom (slika 3). 

V prvem krogu lahko igralci izberejo le kocko s prazno ploskvijo. Ni dovoljeno vzeti kocke, na kateri je soigralčev simbol (velja za več kot dva igralca) . 

 

Zamenjava simbola na kocki

Kadar je izbrana kocka prazna ali je na njej igralčev simbol, jo je vedno treba obrniti tako, da bo igralčev simbol na zgornji ploskvi. 

 

Premikanje kocke

Ko igralec dvigne kocko, lahko izbere, na kateri konec vrste z izpraznjenim prostorom jo bo položil. Kocko položi na konec vrste in celotno vrsto potisne proti izpraznjenemu prostoru. 

Nikoli ne smemo kocke položiti nazaj na prostor, s katerega smo jo vzeli. 

Slika 4: kocko lahko premaknemo s potiskanjem A, B ali C. 

 

KONEC IGRE

Zmagovalec je igralec, ki oznani, da je oblikoval vodoravno, navpično ali diagonalno vrsto s 5 kockami, ki nosijo njegov simbol. 

Igralec, ki naredi vrsto s soigralčevimi simboli, izgubi, tudi če istočasno naredi vrsto s svojim simbolom. 

 

PRAVILA ZA ŠTIRI (4) IGRALCE

 

Igralci se razporedijo v skupini po dva, tako da so člani iste skupine obrnjeni drug proti drugemu. 

Igralci se izmenjujejo v smeri urinih kazalcev (slika 6: skupina A proti skupini B). 

Igralci se pred pričetkom igre odločijo ali bo medsebojno posvetovanje dovoljeno ali ne. 

 

POTEK IGRE

Izmenično vsak igralec izbere kocko in jo premakne po naslednjih navodilih. 

 

Izbira in dviganje kocke

Igralec izbere in dvigne kocko s prazno ploskvijo ali simbolom svoje skupine, če točka na simbolu kaže nanj s strani plošče. Smer točke namreč določa, kdo v skupini lahko premika kocko. 

Slika 7: V in W lahko igrata le igralca A1.

X, V in Z lahko igra le igralec A2. 

V prvem krogu lahko igralci izberejo le kocko s prazno ploskvijo. 

Nikoli ne smemo dvigniti kocke, na kateri je soigralčev simbol !

 

Obračanje simbola na kocki

Če je izbrana kocka prazna ali je na njej že igralčev simbol, jo je treba vedno obrniti tako, da bo igralčev simbol na vrhu; igralec usmeri točko v smer, ki določa, kdo v skupini lahko ponovno igra. 

 

Premikanje kocke

Igralec lahko izbere, na kateri konec vrste z izpraznjenim prostorom, ki se prikaže, kadar vzame kocko, bo položil kocko. Kocko položi na konec vrste in celotno vrsto potisne proti izpraznjenemu prostoru. Pri tem kocko obrne.

Nikoli ne smemo kocke položiti nazaj na prostor, s katerega smo jo vzeli.

 

Slika 4: kocko lahko postavimo nazaj na ploščo tako, da porinemo A, B ali C. 

Igralec mora potegniti svojo potezo, razen ko ne more vzeti prazne kocke ali kocke s svojim simbolom - kadar smer kaže nanj, s strani plošče. 

 

KONEC IGRE

Zmagovalna skupina je tista, ki oznani, da je oblikovala vodoravno, navpično ali diagonalno vrsto s 5 kockami, ki nosijo njen simbol. 

Skupina, ki naredi linijo s simboli soigralcev, izgubi igro, tudi če istočasno naredi vsto s svojim simbolom. 

 

DOLŽINA IGRE...med 10 in 20 minutami. 

Pri igranju v turnirjih lahko omejimo čas ene poteze za vsakega igralca. 

® & © Copyright 1995 GiGamic S.A., avtor: Thierry Chapeau.


1 2 3 4 5

6 7


Na začetek